Vrije Basisschool SINT-LUTGART : Welkom van klein tot groot.

Blog van bart.mallezie

BSO-TSO-beurs van de scholengroep Sint-Michiel

 Vrijdag 21 november maakten de leerlingen van onze klas kennis met de verschillende scholen van de scholengroep Sint-MIchiel die technisch of beroepsonderwijs aanbieden. Op die manier maakten ze kennis met verschillende studierichtingen die ze misschien nog niet zo goed kenden.

Velen keken verwonderd toe toen ze zagen welke studierichtingen er allemaal bestaan.

 

TSO-BSO-beurs Sint-Michiel


 

Stakingen in het onderwijs.

Wij kunnen u meedelen dat op 1 december 2014 niet zal gestaakt worden in het onderwijs.
 

We houden u verder op de hoogte in verband met de staking op 15 december 2014. Dan is er wel kans dat de school enkel in opvang zal kunnen voorzien.


 

Grootoudersfeest V2 : oktober 2014

Door op onderstaande foto te klikken, kan je heel wat foto's van het grootoudersfeest bekijken. Veel plezier ermee.

2014 10 grootoudersfeest V2


 

Veiligheidsweek : van 16 tot 24 oktober 2014

 Deze en volgende week wordt er op onze school in samenwerking met de politiediensten van het Riho een veiligheidsweek georganiseerd.

Meer informatie daarover kan je lezen in deze folder :


 

Dag van de sportclub : woensdag 17 september 2014

 Ook dit jaar kwamen verschillende kinderen op de dag van de sportclub in sportoutfit naar school...


 

Weer naar school : 1 september 2014

Het was een gezellige drukte aan de schoolpoort, die eerste september. Kinderen en hun ouders vulden na twee maanden stilte onze speelplaats. Velen blij en vol verwachting, sommigen met heel wat vragen en misschien een beetje triest dat de vakantie voorbij was.

Eén ding weten we echter zeker : 

We maken er een beregoed schooljaar van !

 eerste schooldag 1-9-2014  

 


 

 

Schooljaar 2014-2015 : We gaan voor een beretof jaar !

We zijn er met z'n allen klaar voor !

De klassen zijn gepoetst, de banken terug op hun plaats gezet. Boeken en schriften liggen klaar. Lessen werden voorbereid,  de administratie in orde gebracht, afspraken gemaakt, taken verdeeld en nog veel meer...

Nieuwe leerlingen vragen zich waarschijnlijk af hoe het zal zijn op onze school, de anderen of het leuk zal zijn bij de nieuwe juf of meester.
Wij heten alvast iedereen welkom : de nieuwelingen maar ook de kinderen en de ouders die al vertrouwd zijn met het reilen en zeilen in onze school.

Dit schooljaar werken we eraan dat iedereen zich goed voelt op school. We willen dat iedereen erbij hoort. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je eruit ziet.

We gaan dus voor een beretof jaar ! 

 

                                                                                       

                                                                        Het volledige schoolteam van Sint-Lutgart !

 

 


 

Een nieuwe leerkracht in het 6de leerjaar (V2).

 In het zesde leerjaar V2 zullen de kinderen kennis maken met een nieuwe juf.

Mevr.Dascha Degryse zal Dhr. Bert Orgaer vervangen. Dhr. Bert Orgaer zal dit schooljaar les geven aan een Europese school in Zweden. Op het einde van vorig schooljaar was daarover nog geen communicatie mogelijk omdat de aanstelling van meester Bert in Zweden nog niet zeker was en dus ook niet zijn verlof in onze scholengroep.


 

Infovergaderingen in september voor alle klassen.

DR. DELBEKESTRAAT 28 en ACACIASTRAAT 2

De uitleg gaat door in de klas. U zal er uitleg krijgen (ongeveer een half uur - voor het 1ste lj. zal dit ongeveer anderhalf uur duren) over de klaswerking,  de onderwijsmethodes en de leerstof. 
 
Kleuter                                  donderdag 4 september 2014                 om 19u.
1ste leerjaar                           maandag 8 september 2014                   om 19u.
2de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 18 u. 
3de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 18u.30
4de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 19u.
5de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 19u.30
6de leerjaar                            donderdag 11 september 2014               om 19 u.
 
Voor het 6de leerjaar gaat de vergadering door in de Acaciastraat. Eerst is er uitleg over de bosklassen en daarna krijg je informatie over de klaswerking. 
 

 

Aangekondigde politieacties op de eerste schooldag.

Bericht van de politie :

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar zal er verkeerscontrole gebeuren aan de schoolpoorten. De actie gaat voornamelijk door aan het begin en einde van de schooldag. 

In eerste instantie zal er preventief opgetreden worden. Vanaf oktober volgen dan de repressieve acties. In de herfstvakantie wordt het project geëvalueerd. 

Er zal gecontroleerd worden op verkeerd parkeren, snelheid in de schoolomgeving en verkeersonveilig gedrag.

Wij hopen te mogen rekenen op uw medewerking en wensen iedereen een veilig schooljaar toe.

Curd Neyrinck, Korpschef RIHO    

 

Inhoud syndiceren