Vrije Basisschool SINT-LUTGART : Welkom van klein tot groot.

school

Schoolfeest V2 : 2016

Zaterdag 23 april doken we, samen met de 'mooiste vis' , de diepe oceaan in.
Die knapperd was immers een beetje verdrietig. Zijn vrienden waren een jaloers op hem en lieten hem links liggen. Maar dankzij de hulp van het 'kleine visje' werd hij weer populair.

Hoog tijd dus om terug boven water te komen zodat we met z'n allen konden smullen van de heerlijke pizza's.

Nagenieten lukt ook :

We starten met de pizzaboys and -girls :

Dit zijn foto's van de eerste voorstelling :

En dit zijn foto's van de 2de voorstelling :

Nog enkele mooie foto's :

 

Grootoudersfeest V2 : oktober 2015

We kregen hele mooie foto's van het grootouderfeest in  V2. Geniet er van.


 

Strappen is leuk !

 Vrijdag 18 september 2015, strapdag.

Er was vandaag vanalles te doen op school. 

We startten met de strapdans en de uitleg over onze fluojasjes-actie.
Alle leerlingen die met een versierde fiets, step,... naar school gekomen waren, reden dan een rondje door de hal onder het waakzame oog van de jury.
Daarna konden alle klassen op onze verkeersvrije straat spelen. Op het einde van de dag was er dan de prijsuitreiking en dansten we nog één keer voor alle aanwezige ouders.

Het werd dus een leuk autovrij dagje.

Dit zijn de foto's vanuit V1 :

En dit zijn de foto's vanuit V2 :


 

Kersttoneel 3de leerjaar V1

 Tijdens de viering op het einde van het eerste trimester bracht het 3de leerjaar een heel mooi kersttoneeltje.

 

 


 

Veiligheidsweek : van 16 tot 24 oktober 2014

 Deze en volgende week wordt er op onze school in samenwerking met de politiediensten van het Riho een veiligheidsweek georganiseerd.

Meer informatie daarover kan je lezen in deze folder :


 

Schooljaar 2014-2015 : We gaan voor een beretof jaar !

We zijn er met z'n allen klaar voor !

De klassen zijn gepoetst, de banken terug op hun plaats gezet. Boeken en schriften liggen klaar. Lessen werden voorbereid,  de administratie in orde gebracht, afspraken gemaakt, taken verdeeld en nog veel meer...

Nieuwe leerlingen vragen zich waarschijnlijk af hoe het zal zijn op onze school, de anderen of het leuk zal zijn bij de nieuwe juf of meester.
Wij heten alvast iedereen welkom : de nieuwelingen maar ook de kinderen en de ouders die al vertrouwd zijn met het reilen en zeilen in onze school.

Dit schooljaar werken we eraan dat iedereen zich goed voelt op school. We willen dat iedereen erbij hoort. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je eruit ziet.

We gaan dus voor een beretof jaar ! 

 

                                                                                       

                                                                        Het volledige schoolteam van Sint-Lutgart !

 

 


 

Een nieuwe leerkracht in het 6de leerjaar (V2).

 In het zesde leerjaar V2 zullen de kinderen kennis maken met een nieuwe juf.

Mevr.Dascha Degryse zal Dhr. Bert Orgaer vervangen. Dhr. Bert Orgaer zal dit schooljaar les geven aan een Europese school in Zweden. Op het einde van vorig schooljaar was daarover nog geen communicatie mogelijk omdat de aanstelling van meester Bert in Zweden nog niet zeker was en dus ook niet zijn verlof in onze scholengroep.


 

Infovergaderingen in september voor alle klassen.

DR. DELBEKESTRAAT 28 en ACACIASTRAAT 2

De uitleg gaat door in de klas. U zal er uitleg krijgen (ongeveer een half uur - voor het 1ste lj. zal dit ongeveer anderhalf uur duren) over de klaswerking,  de onderwijsmethodes en de leerstof. 
 
Kleuter                                  donderdag 4 september 2014                 om 19u.
1ste leerjaar                           maandag 8 september 2014                   om 19u.
2de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 18 u. 
3de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 18u.30
4de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 19u.
5de leerjaar                            dinsdag 16 september 2014                   om 19u.30
6de leerjaar                            donderdag 11 september 2014               om 19 u.
 
Voor het 6de leerjaar gaat de vergadering door in de Acaciastraat. Eerst is er uitleg over de bosklassen en daarna krijg je informatie over de klaswerking. 
 

 

Aangekondigde politieacties op de eerste schooldag.

Bericht van de politie :

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar zal er verkeerscontrole gebeuren aan de schoolpoorten. De actie gaat voornamelijk door aan het begin en einde van de schooldag. 

In eerste instantie zal er preventief opgetreden worden. Vanaf oktober volgen dan de repressieve acties. In de herfstvakantie wordt het project geëvalueerd. 

Er zal gecontroleerd worden op verkeerd parkeren, snelheid in de schoolomgeving en verkeersonveilig gedrag.

Wij hopen te mogen rekenen op uw medewerking en wensen iedereen een veilig schooljaar toe.

Curd Neyrinck, Korpschef RIHO    

 

Inhoud syndiceren