Vrije Basisschool SINT-LUTGART : Welkom van klein tot groot.

De schoolraad van onze school...

 
De schoolraad is een orgaan dat om de vier jaar opnieuw wordt samengesteld. In de raad zetelen vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. 
 
De afgevaardigden van de ouders worden verkozen door de ouders. De afgevaardigden van het personeel worden gekozen door de personeelsleden. De leden van de lokale gemeenschap worden gekozen door bovenstaande geledingen.
 
Er wordt een aantal keren per schooljaar vergaderd, waarbij het schoolbeleid op de agenda wordt geplaatst. De schoolraad is een participatieorgaan waarin overleg en advies centraal staan. De leden van de schoolraad kunnen informatie vragen over alles wat met het schoolleven te maken heeft. Ook kan deze raad formeel adviezen doorgeven naar de directie van de school toe. Het schoolbestuur blijft altijd de eindverantwoordelijke.
 
 

Leden van de schoolraad :

Leerkrachten: Sofie Deschryvere Michelle Chielens
Ouders: Ilse Vynckier en Veroniek Gysels
Lokale gemeenschap: Luc Vanneste Trees Vermont