Vrije Basisschool SINT-LUTGART : Welkom van klein tot groot.

Heropstart in onze school


Beste ouders,

Ook op onze school wordt er opnieuw lesgegeven.

Gisteren waren we blij dat we alle zesdeklassers opnieuw konden verwelkomen. Vandaag is het de beurt aan het eerste leerjaar. Vanaf volgende week komt het tweede leerjaar erbij.

Er werden de voorbije dagen dan ook heel wat maatregelen getroffen om het veilig te houden op school. Wat we als school allemaal doen wordt heel goed geïllustreerd in dit filmpje. 

Samen proberen we om onze school zo veilig mogelijk te houden. Alvast bedankt voor jullie medewerking.


 

Heropstart op 18 mei 2020

Maandag is het zover ! 

Langzaam ontdooit de school uit haar verplichte lenteslaap.
Hoe dat zal verlopen kan je lezen in deze brief


 

Moederdag 2020

We zijn jullie niet vergeten, beste moeders. Hoe zouden we kunnen ? We hebben de voorbije weken immers dikwijls moeten rekenen op jullie goodwill en jullie inzet.

We hopen dat we tegen 14 juni samen met jullie kind een attentie kunnen maken, want dat hebben jullie wel verdiend. We maker er dan eentje voor de mama's en natuurlijk ook eentje voor de papa's. Geniet alvast van deze 'dank u wel'.


 

CLB Ch@t

Het CLB liet weten dat er in dit bericht verkeerde openingsuren vermeld werden.

De juiste uren zijn:

 

Maandag – dinsdag – woensdag en donderdag van 14u tot 21u

(ook open tijdens de paasvakantie, uitgenomen op paasmaandag)


 


 

Schooltaken voor alle klassen

Beste ouders,

Elke leerkracht (lagere afdeling) heeft vorige week nog vlug wat taken meegegeven met uw kind. Je kan deze taken hieronder terugvinden samen met nog wat andere taken. 
Hou er rekening mee dat niet alle leerkrachten dit onmiddellijk kunnen aanvullen. Eventjes geduld, dus.
Elke dag eens kijken of het aangevuld werd met nieuwe taken lijkt ons ook een goede tip. 

taken 1ste leerjaar v1 taken 1ste leerjaar v2
taken 2de leerjaar v1

taken 2de leerjaar v2

taken 3de leerjaar v1 taken 3de leerjaar v2
taken 4de leerjaar V1 taken 4de leerjaar v2
taken 5de leerjaar v1 taken 5de leerjaar v2
taken 6de leerjaar v1 taken 6de leerjaar v2
Lichamelijke opvoeding taken wereldklas
kleuterturnen  

 

Enkele tips :

 • Laat je kinderen voldoende bewegen. Er is heel wat te vinden op het internet, ook voor als je in een beperkte ruimte moet blijven.
  Biba & Loeba geven speelse turnlesjes voor de allerkleinsten. 
  Op Youtube staan er heel wat dansjes die de kinderen kunnen nabootsen.
  Ook van Mevr. Lien, Mevr. Jenny en Mevr. Liesbeth (kleuterturnen) vind je hierboven leuke tips.
 • Stel eventueel een vaste dagplanning op. Een kind heeft graag duidelijkheid en weet graag wat er verwacht wordt. Voorzie daarin ruimte voor schooltaken, bewegen, creativiteit, vrij spel, computer of andere digitale media, televisie en natuurlijk (gezonde) maaltijden en tussendoortjes.
 • Zorg ervoor dat uw (lagere school)kind de schooltaken die het kreeg (of krijgt) goed uitvoert. Wij willen dat het geen verloren tijd wordt maar vrezen echter dat de kloof tussen de goede en minder goede werkers na de paasvakantie nog wat groter zal zijn. Zorg ervoor dat uw kind niet te ver achterop geraakt. Stel uw eisen en controleer.
  Hoe lang moeten ze schooltaken uitvoeren ? Drie kwartier voor de middag en drie kwartier na de middag lijkt ons een goed gemiddelde. Voor de kleinere leerlingen wat minder lang, voor de grotere leerlingen mag het wat meer zijn.
 

            

 

Afscheid van Sint-Lutgartschool.

 

Beste ouders en iedereen die de voorbije jaren meewerkte aan de uitbouw van onze school.

Dit jaar heb ik als directeur van de school 23 jaar achter de rug. Zeg maar bijna een kwart eeuw. 

Sommige ouders hebben me nog gekend als lesgever in de vijfde klas maar anderen kennen me nogals hun directeur toen ze nog in het Sint-Lutgart op de schoolbanken zaten. Nu heb ik de pensioenleeftijd van 61 jaar bereikt en mocht ik op 1 maart een punt zetten achter mijn carrière in het onderwijs.

Ik had het geluk om te kunnen samenwerken met een enthousiast en hecht team. Tijdens deze periode kwam ik ook in contact met zeer veel geëngageerde mensen. Ik denk daarbij aan ouders, grootouders, parochiemedewerkers, collega's directies, schoolbestuur en zoveel anderen. Ik kon echt genieten als ik zag hoe kleine peutertjes evolueerden tot tieners en was blij toen verschillende van hen terugkeerden naar onze school als jonge ouders.

Ik wens mevrouw Conny een vlotte start in de scholengroep, een boeiend engagement als directeur en een goede samenwerking met het team en alle andere die betrokken zijn bij onze school.

Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de samenwerking, in het bijzonder Sofie Deschryvere, mijn adjunct-directeur van de voorbije 4 jaar.

                                                                                                                                                    Dirk Bradt


 

 

Afscheid van Sint-Lutgartschool.

 

Beste ouders en iedereen die de voorbije jaren meewerkte aan de uitbouw van onze school.

Dit jaar heb ik als directeur van de school 23 jaar achter de rug. Zeg maar bijna een kwart eeuw. 

Sommige ouders hebben me nog gekend als lesgever in de vijfde klas maar anderen kennen me nogals hun directeur toen ze nog in het Sint-Lutgart op de schoolbanken zaten. Nu heb ik de pensioenleeftijd van 61 jaar bereikt en mocht ik op 1 maart een punt zetten achter mijn carrière in het onderwijs.

Ik had het geluk om te kunnen samenwerken met een enthousiast en hecht team. Tijdens deze periode kwam ik ook in contact met zeer veel geëngageerde mensen. Ik denk daarbij aan ouders, grootouders, parochiemedewerkers, collega's directies, schoolbestuur en zoveel anderen. Ik kon echt genieten als ik zag hoe kleine peutertjes evolueerden tot tieners en was blij toen verschillende van hen terugkeerden naar onze school als jonge ouders.

Ik wens mevrouw Conny een vlotte start in de scholengroep, een boeiend engagement als directeur en een goede samenwerking met het team en alle andere die betrokken zijn bij onze school.

Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de samenwerking, in het bijzonder Sofie Deschryvere, mijn adjunct-directeur van de voorbije 4 jaar.

                                                                                                                                                    Dirk Bradt


 

 

Afscheidsfeest voor onze directeur

Het carnavalsfeest van woensdag 19 februari 2020 startte voor onze directeur met een grote verrassing.

Plots werd hij uit zijn bureau gehaald, omgetoverd in prins carnaval en met een passend vervoermiddel en in stoet naar het Kerelsplein gebracht. Het werd dus geen gewoon carnavalsfeest maar een kinderspektakel waarbij onze directeur en zijn echtgenote in de bloemetjes gezet werden voor zijn inzet van vele jaren voor onze school. De beelden spreken voor zich : het werd een afscheidsfeest om nooit te vergeten.

Ook vanwege iedereen die betrokken is bij onze school : Bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor Sint-Lutgart en geniet van jouw welverdiend pensioen !

 


 

Het Huis van het Kind

 Het Huis van het Kind richt opnieuw interessante informatieavonden in. Hieronder vind je meer uitleg. Klik op de afbeeldingen voor de link.


 

Inhoud syndiceren